Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika – Casinoble.ее

Viimati uuendatud: 13. juuni 2021

Käesolev Privaatsuspoliitika kirjeldab seda, kuidas me kogume, kasutame ja jagame sinu andmeid, mida sa jagad meiega meie Teenuse kasutamisel, millised on sinu õigused ning kuidas seadus sind kaitseb.

Me kasutame sinu isikuandmeid selleks, et pakkuda ja täiendada Teenust. Teenuse kasutamisel nõustud sa oma andmete kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale.

Tõlgendus ja mõisted
==============================

Tõlgendus
————–
Sõnad, mis algavad suure tähega, on määratletud alljärgnevatel tingimustel. Järgnevate mõistete tähendus on alati sama, hoolimata sellest, kas mõiste esineb ainsuses või mitmuses.

Mõisted
———–
Selle Privaatsuspoliitika eesmärkidel:

 • Konto tähendab unikaalset Sulle loodud kontot, mis on mõeldud meie Teenuse või selle osade kasutamiseks.
 • Ettevõte (viidatud kui “Ettevõte” või “Meie”) viitab Casinoble portaalile.
 • GDPR-i kontekstis on Ettevõte Andmekontrolör.
 • Küpsised on väikesed failid, mis paigutatakse Sinu arvutisse, telefoni või veebiseadmesse ning need sisaldavad muuhulgas andmeid Sinu lehitsemisajaloo kohta.
 • Riigi all mõeldakse Eestit.
 • GDPR-i (Andmekaitse üldmäärus) kontekstis viitab Andmekontrolör Ettevõttele kui juriidilisele isikule, kes määrab Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja meetmed.
 • Seadme all mõeldakse mistahes seadet, sealhulgas arvutit, telefoni või tahvelarvutit, mida kasutatakse Teenusele ligipääsemiseks.
 • Isikuandmete all mõeldakse mistahes andmeid, mis võimaldavad isiku tuvastamist. GDPR-i kontekstis mõeldakse Isikuandmete all mistahes andmeid, mis on seotud Sinuga, sealhulgas nimi, isikukood, asukoht või muud faktorid, mis on seotud füüsilise, psühholoogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurse või sotsiaalse identiteediga.
 • Teenus viitab Veebilehele.
 • Teenusepakkuja all mõeldakse mistahes isikut, kes töötleb andmeid Ettevõtte nimel. See viitab kolmandate poolte ettevõtetele või isikutele, kes töötavad Ettevõttes Teenuse pakkumiseks, Ettevõtte nimel Teenuse pakkumiseks, Teenusega seotud teenuste pakkumiseks või Ettevõtte abistamiseks Teenuse analüüsimisel. GDPR-i kontekstis on Teenusepakkujad Andmetöötlejad.
 • Kasutusandmed viitavad automaatselt kogutud andmetele, mis on kas genereeritud Teenuse poolt või Teenuse infrastruktuuri poolt (näiteks lehe külastuse käigus).
 • Veebileht viitab Casinoble portaalile, mis on kättesaadav lehel <https://casinoble.ee>
 • Sinu all mõeldakse isikut, kes kasutab Teenust või ettevõtet või juriidilist isikut, kelle nimel isik Teenust kasutab.
 • GDPR-i (Andmekaitse üldmääruse) all võidakse Sulle viidata ka kui Andmesubjektile või Kasutajale, kes kasutab Teenust.

Sinu isikuandmete kogumine ja kasutamine
=======================================

Kogutavate andmete liigid
———————–

Isikuandmed
~~~~~~~~~~~~~

Meie Teenuse kasutamisel võime paluda, et Sa edastaksid Meile teatud tuvastamist võimaldavaid andmeid, mille vahendusel saab sinuga kontakteeruda või sind tuvastada. Selliste andmete hulka võivad kuuluda:

* Kasutusandmed

Kasutusandmed
~~~~~~~~~~

Kasutusandmeid kogutakse automaatselt Teenuse kasutamisel.

Kasutusandmete hulgas võivad olla sellised andmed nagu Sinu seadme internetiprotokolli aadress (st IP-aadress), veebilehitseja liik, brauseri versioon, meie Teenuse leheküljed, mida sa külastasid, Sinu külastuse kellaaeg, lehel veedetud aeg, unikaalsed tuvastajad ja muud diagnostikaandmed.

Kui Sa kasutad Teenust mobiilse seadme vahendusel, võime koguda automaatselt mõningaid andmeid nagu näiteks Sinu mobiiliseadme liik, Sinu mobiiliseadme unikaalne ID, Sinu mobiiliseadme IP, Sinu mobiilne veebilehitseja, Sinu veebibrauseri liik ja muud diagnostikaandmed.

Me võime koguda ka andmeid, mida Sinu brauser saadab iga kord, kui Sa külastad meie Teenust või kui sa pääsed Teenusele ligi mobiilse seadme kaudu.

Jälgimistehnikad ja küpsised
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Me kasutame Küpsiseid ja muid sarnaseid jälgimistehnikaid selleks, et jälgida Meie Teenuse aktiivsust ja koguda teatud andmeid. Jälgimistehnikate hulka kuuluvad veebimajakad, sildid ja skriptid, mis aitavad koguda andmeid ning analüüsida Meie Teenust. Meie tehnikate hulka võivad kuuluda:

 • Küpsised. Küpsis on väike fail, mis asetatakse Sinu Seadmesse. Sa võid paluda oma brauseril keelata Küpsised või anda sulle märku, kui Küpsis asetatakse seadmesse. Kui sa ei luba Küpsiseid, ei pruugi kõik meie Teenuse osad olla saadaval. Kui Sa pole palunud brauseril keelata Küpsiseid, võib meie Teenus Küpsiseid kasutada.
 • Flash-küpsised. Osad meie Teenuse osad võivad kasutada kohalikke objekte (või Flash-küpsiseid), et koguda Sinu eelistuste või Sinu tegevuse kohta andmeid. Flash-küpsiseid ei halda samad brauseriseaded, mis haldavad brauseriküpsiseid. Kui soovid lisainfot selle kohta, kuidas saad kustutada Flash-küpsiseid, loe palun järgnevat artiklit: <https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_>
 • Veebimajakad. Teatud meie Teenuse osad ja e-kirjad võivad sisaldada väikeseid elektroonilisi faile, mida tuntakse veebimajakana (või pikslisildina). Need lubavad Ettevõttel näiteks lugeda kokku seda, mitu kasutajat on veebilehte külastanud või e-kirja avanud. Lisaks saab neid kasutada veebilehe statistika tarbeks (näiteks selleks, et tuvastada serveri terviklikkust).

Küpsised võivad olla “Püsivad” või “Seansiküpsised”. Püsiküpsised jäävad Sinu seadmesse ka siis, kui Sa sulged interneti, ent Seansiküpsised kustutatakse kohe, kui Sa sulged oma brauseri. Küpsiste kohta saad lähemalt lugeda siin: (https://www.privacypolicies.com/blog/cookies/).

Me kasutame nii Seansiküpsiseid kui ka Püsiküpsiseid järgnevatel eesmärkidel:

*Hädavajalikud küpsised

Liik: Seansiküpsised

Haldaja: Meie

Eesmärk: Need küpsised on hädavajalikud selleks, et Sulle pakkuda meie Veebilehel teenuseid ning võimaldada mõningaid funktsioone. Need aitavad autentida kasutajaid ja vältida petturlikke kasutajakontosid. Nende Küpsisteta ei saa pakkuda Sulle teenuseid ning me kasutame neid Küpsiseid ainult selleks, et Sulle teenuseid pakkuda.

*Küpsiste poliitika / Küpsiseteate küpsised

Liik: Püsiküpsised

Haldaja: Meie

Eesmärk: Need Küpsised tuvastavad, kas kasutaja on nõustunud Veebilehe küpsistega.

*Funktsionaalsusküpsised

Liik: Püsiküpsised

Haldaja: Meie

Eesmärk: Need Küpsised aitavad meil meeles hoida valikuid, mida Sa veebilehel teed, sealhulgas näiteks sisselogimisandmete või keele-eelistuste meeleshoidmine. Nende Küpsiste eesmärk on pakkuda Sulle personaalset kogemust ning vältida, et Sa peaksid iga kord Veebilehel uuesti oma eelistusi määrama.

*Jälgimis- ja sooritusküpsised

Liik: Püsiküpsised

Haldaja: Kolmandad pooled

Eesmärk: Neid Küpsiseid kasutatakse selleks, et jälgida Veebilehe liikluse andmeid ning seda, kuidas inimesed Veebilehte kasutavad. Nende Küpsiste kaudu kogutud andmed võivad otseselt või kaudselt tuvastada individuaalseid külastajaid. Kogutud andmed on tüüpiliselt seotud tuvastusandmetega, mis on seotud Veebilehte külastanud seadmega. Me võime neid Küpsiseid kasutada ka selleks, et testida uusi lehti, funktsioone või muud taolist ning vaadata, kuidas inimesed sellele reageerivad.

Kui soovid lisainfot selle kohta, kuidas me kasutame küpsiseid ja millised on sinu valikud, palun tutvu meie Küpsiste poliitikaga või Privaatsuspoliitika Küpsistelõiguga.

Sinu isikuandmete kasutamine
————————-

Ettevõte võib kasutada Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • Meie Teenuse pakkumiseks ja säilitamiseks, sh Teenuse kasutamise jälgimiseks.
 • Sinu konto haldamiseks: selleks, et hallata Sinu kasutajakonto registreerumist. Sinu esitatud Isikuandmed saavad anda Sulle ligipääsu Teenuse erinevatele osadele, mis on saadaval registreeritud kasutajatele.
 • Lepingu täitmiseks: meie Teenuse kaudu ostetud toodete või teenuste ostulepingute arendamiseks ja täitmiseks.
 • Sinuga kontakteerumiseks: Selleks, et sinuga e-posti, telefoni, SMS-i või teiste meetmete vahendusel ühendust võtta selleks, et edastada uuendusi või infot seoses meie toodete või teenustega, sealhulgas turvauuendused, kui nende rakendamine on vajalik või mõistlik.
 • Sulle uudiste, eripakkumiste ja üldinfo edastamiseks, kui teenused või sündmused on sarnased Sinu poolt ostetud teenustele, kui Sa ei ole just keeldunud sellise info vastuvõtmisest.
 • Päringute haldamiseks: Sinu edastatud päringute haldamiseks.
 • Ärieesmärkidel: Me võime kasutada Sinu andmeid selleks, et hinnata Meie varade liitmist, restruktureerimist, reorganiseerimisest või meie varade muul viisil müümist või edastamist, seda kas pankroti, likvideerimise või muude protseduuride raames, mille käigus edastatakse Meie poolt salvestatud isikuandmed.
 • Teiste eesmärkide jaoks: Me võime kasutada Sinu andmeid teistel eesmärkidel, näiteks andmete analüüsimiseks, kasutustrendide tuvastamiseks, meie promokampaaniate tõhususe hindamiseks ja meie Teenuse, toodete, turunduse ja sinu kogemuse täiendamiseks.

Me võime jagada Sinu isikuandmeid järgnevates olukordades:

 • Teenusepakkujatega: Me võime jagada Sinu isikuandmeid Teenusepakkujatega selleks, et jälgida meie Teenust ja analüüsida selle kasutamist või Sinuga kontakteerumiseks.
 • Äriedastuste korral: Me võime jagada või edastada Sinu isikuandmeid seoses Ettevõtte varade müügi või meie äri liitumisel teise ettevõttega.
 • Partneritega: Me võime jagada Sinu andmeid Meie partneritega, mispuhul me nõuame, et partnerid oleksid kooskõlas selle Privaatsuspoliitikaga. Partnerite hulka kuuluvad Meie emaettevõte ja kõik võimalikud seosettevõtted või teised ettevõtted, mida Me kontrollime või kellega meil on ühine kontrollüksus.
 • Äripartneritega: Me võime jagada Sinu andmeid Meie äripartneritega, et pakkuda Sulle teatud tooteid, teenuseid ja pakkumisi.
 • Teiste kasutajatega: Kui sa jagad isikuandmeid või suhtled avalikul alal teiste kasutajatega, võivad kõik kasutajad sellist infot näha.
 • Sinu nõusolekuga: Me võime jagada Sinu isikuandmeid mistahes põhjustel Sinu nõusoleku alusel.

Sinu isikuandmete säilitamine
——————————-
Ettevõte säilitab Sinu isikuandmeid üksnes nii kaua, kui selleks on vajadus käesoleva Privaatsuspoliitika alusel. Me säilitame ja kasutame Sinu isikuandmeid sellisel määral, mis on vajalik meie seaduslike kohustuste täitmiseks (näiteks, kui me oleme kohustatud säilitama sinu isikuandmeid seaduse alusel), vaidluste lahendamiseks ja meie seaduslike kokkulepete täitmiseks.

Ettevõte säilitab Kasutusandmeid ka sisemiste analüüsieesmärkide jaoks. Kasutusandmeid säilitatakse üldiselt väga lühikest aega, kui just andmeid pole vaja turvalisuse tõhustamiseks või meie Teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui me pole just seaduse alusel kohustatud andmeid kauem säilitama.

Sinu isikuandmete edastamine
——————————

Sinu andmeid, sealhulgas Isikuandmeid, töödeldakse Ettevõtte kontorites ning mistahes teistes asukohtades, kus töötlemisega seotud pooled asuvad. See tähendab, et andmeid võidakse edastada arvutitesse, mis asuvad Sinu elukohast väljaspool või teises seadusandluses, kus andmekaitsemäärused võivad Sinu elukohapaiga omadest erineda.

Kui sa edastad oma andmeid ning nõustud käesoleva Privaatsuspoliitikaga, nõustud sa sellise andmeedastusega.

Ettevõte kasutab kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks, et Sinu andmeid käsitletakse turvaliselt ning vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale ning andmeid ei edastata ühelegi ettevõttele ega seadusandlusesse, kus ei kasutata piisavaid kontrollmehhanisme selleks, et tagada sinu andmete turvalisus.

Sinu isikuandmete jagamine
——————————–

Äritehingud
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kui Ettevõte osaleb liitumises või äri müügis, võidakse Sinu Isikuandmeid jagada. Me anname sulle teada enne, kui Sinu Isikuandmeid edastatakse ning enne, kui neile rakendatakse teist Privaatsuspoliitikat.

Ametivõimud
~~~~~~~~~~~~~~~
Teatud olukordades on võimalik, et Ettevõte on kohustatud jagama Sinu Isikuandmeid juhul, kui see on nõutud seaduse alusel vastavalt ametivõimude päringule (nt kohtupäring).

Muud seadusnõuded
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ettevõte võib jagada Sinu isikuandmeid heas usus, kui see on vajalik selleks, et:

 • Täita seadusenõuet
 • Kaitsta Ettevõtte õiguseid või vara
 • Ennetada või uurida võimalikke Teenuse kuritarvitamisi
 • Kaitsta Teenuse kasutajate või avalikkuse isiklikku turvalisust
 • Kaitsta seadusliku vastutuse eest

Sinu isikuandmete turvalisus
——————————

Sinu isikuandmete turvalisus on Meile oluline, ent pea meeles, et ükski andmevahetus internetis ei ole kunagi 100% turvaline. Ehkki me püüdleme selle poole, et kasutada kõiki mõistlikke meetmeid Sinu Isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me garanteerida täielikku turvalisust.

Sinu Isikuandmete töötlemise täpsem info
============================================================

Meie teenusepakkujatel võib olla ligipääs sinu isikuandmetele. Need kolmandad pooled koguvad, salvestavad, kasutavad, töötlevad ja edastavad andmeid selle kohta, kuidas Sa kasutad Meie teenust, vastavalt nende Privaatsuspoliitikatele.

Analüütika
———

Me võime kasutada kolmandate poolte teenusepakkujaid selleks, et analüüsida Teenuse kasutamist.

* Google Analytics

Google Analytics on veebianalüütika teenus, mida pakub Google ning mis jälgib veebilehe külastusi. Google kasutab kogutud andmeid selleks, et jälgida meie Teenuse kasutamist. Selliseid andmeid jagatakse Google’i teenustega. Google võib kasutada andmeid ka selleks, et personaliseerida oma reklaamivõrgustiku reklaame.

Sa võid keelata oma tegevuste jälgimise, laadides endale Google Analyticsi “opt-out” brauserividina. See vidin takistab Google Analyticsi JavaScripti (ga.js, analytics.js ja dc.js) ning ei lase Google Analyticsiga infot jagada.

Google’i privaatsuspõhimõtetega tutvumiseks külasta palun järgnevat lehte: <https://policies.google.com/privacy>

GDPR ja privaatsus
============

Seaduslik alus isikuandmete töötlemiseks GDPR-i alusel
—————————————————

Me võime töötleda Isikuandmeid järgnevatel tingimustel:

 • Nõusolek: Sa oled andnud oma Isikuandmete töötlemiseks nõusoleku.
 • Lepingu täitmine: Isikuandmete töötlemine on vajalik Sinuga tehtud kokkuleppe ja meie lepingujärgsete kohustuste täitmiseks.
 • Seaduslikud kohustused: Isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et täita Ettevõttele rakenduvaid seaduslikke kohustusi.
 • Hädavajalikud huvid: Isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta Sinu hädavajalikke huvisid.
 • Avalik huvi: Isikuandmete töötlemine on seotud ülesandega, mida tehakse avalikkuse huvides või selleks, et täita Ettevõtte ametlikke ülesandeid.
 • Õigustatud huvi: Isikuandmete töötlemine on vajalik Ettevõtte õigustatud huvide eesmärgil.

Igal juhul aitab Ettevõte meeleldi täpsustada andmetöötlusega seotud juriidilisi punkte, eriti, kui punktid on seotud lepinguliste nõuete või kohustustega.

Sinu õigused GDPR-i alusel
————————–

Ettevõte austab Sinu Isikuandmete konfidentsiaalsust ning tagab Sulle Sinu õigused.

Sul on õigus EL-i kodanikuna nendele õigustele nii seaduse kui ka käesoleva Privaatsuspoliitika alusel:

 • Õigus paluda ligipääsu oma Isikuandmetele. Sul on õigus pääseda ligi, uuendada või kustutada oma isikuandmeid. Kui võimalik, saad sa oma Isikuandmetele ligipääsu otse oma konto seadetest. Kui see ei ole võimalik, võta palun meiega ühendust. Sul on ühtlasi õigus saada koopia Meie poolt Sinu kohta salvestatud Isikuandmetest.
 • Õigus paluda oma Isikuandmete täiendamist. Sul on õigus paluda meil parandada oma ebatäiuslikke või ebatäpseid andmeid.
 • Õigus keelduda oma Isikuandmete töötlemisest. See õigus kehtib siis, kui me tugineme sinupoolsele nõusolekule oma töötlemisprotsessides ning sa ei soovi mingil põhjusel oma Isikuandmete töötlemist. Sul on õigus keelduda ka sellest, kui me soovime kasutada Sinu Isikuandmeid otseturunduse eesmärgil.
 • Õigus paluda oma Isikuandmete kustutamist. Sul on õigus paluda Meil eemaldada või kustutada oma Isikuandmed, kui meil ei ole enam mingit põhjust nende töötlemisega jätkamiseks.
 • Õigus oma Isikuandmete edastamiseks. Me võime Sulle edastada Sinu Isikuandmed struktureeritud masinloetavas formaadis. Pea silmas, et see kehtib ainult automaatsetele andmetele, mille jaoks Sa andsid meile nõusoleku või mida me kasutasime selleks, et täita oma lepingut Sinuga.
 • Õigus oma nõusolekust taanduda. Sul on õigus tagasi võtta oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks. Kui Sa loobud oma nõusolekust, on võimalik, et me ei saa Sulle pakkuda Teenuse teatud funktsioone.

Oma GDPR-i andmeõiguste rakendamine
———————————————-

Sa saad rakendada oma ülaltoodud õiguseid meiega kontakteerudes. Pea silmas, et me võime paluda Sinu isiku tuvastamist enne selliste päringutega jätkamist. Kui sa teed meile päringu, anname endast kõik oleneva selleks, et Sulle võimalikult kiiresti vastata.
Sul on õigus esitada kaebus andmekaitseüksustele oma Isikuandmete kasutamise ja töötlemise suhtes. Kui soovid lisainfot, kontakteeru palun oma kohaliku andmekaitseorganiga.

Laste privaatsus
==================

Meie Teenus ei ole mõeldud alla 13-aastastele. Me ei kogu teadlikult andmeid kelleltki, kes on alla 13-aastane. Kui sa oled lapsevanem või hooldaja ning arvad, et Sinu laps on meile andnud oma Isikuandmeid, võta palun meiega ühendust. Kui me saame teada, et oleme enesele teadmata kogunud andmeid alla 13-aastaselt isikult ilma lapsevanema nõusolekuta, kasutame vastavaid samme selliste andmete eemaldamiseks oma serveritest.

Kui meil on Sinu isikuandmete töötlemiseks seaduse alusel vaja lapsevanema nõusolekut, on meil vaja enne andmetöötlusega jätkamist sellist nõusolekut.

Lingiviited teistele veebilehtedele
=======================
Meie Teenus võib sisaldada lingiviiteid veebilehtedele, mida Meie ei halda. Kui sa klõpsad kolmanda poole lingil, suunatakse Sind kolmanda poole veebilehele. Soovitame tutvuda iga veebilehe Privaatsuspoliitikaga.

Meil pole mingit kontrolli ega vastutust selle osas, milline sisu, meetmed või privaatsuspoliitika on kolmandate poolte veebilehtedel.

Selle Privaatsuspoliitika muudatused
==============================

Me võime Oma Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada. Me anname sulle teada käesoleval lehel, kui oleme avaldanud uue Privaatsuspoliitika.

Anname uuendustest teada kas e-posti teel või avaldades oma Teenuse juures silmatorkava märke, enne, kui muudatused jõustuvad ning Privaatsuspoliitika lehel muudetakse uuendamise kuupäeva.

Soovitame käesolevat Privaatsuspoliitikat uuesti vaadata aeg-ajalt, juhuks, kui on esinenud muudatusi. Selle Privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad kohe, kui need käesoleval lehel avaldatakse.

Võta meiega ühendust
==========

Kui sul on käesoleva Privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võid meiega ühendust võtta:

* E-posti teel: lukas.mollberg@casinoble.org

Ei leidnud seda, mida otsisid?

Äkki need lehed pakuvad sulle huvi?