Lahtiütleja

Viimati uuendatud: 13. juuni, 2021

Tõlgendus ja definitsioonid
==============================

Tõlgendamine
————–

Suure algustähega sõnade tähendus on defineeritud alljärgnevatel tingimustel. Järgnevatel definitsioonidel on sama tähendus olenemata sellest, kas mõiste esineb ainsuses või mitmuses.

Mõisted
———–

Käesoleva Lahtiütleja kontekstis:

  • Ettevõte (viidatud kui “Ettevõte” või “Meie”) viitab Casinoble portaalile.
  • Teenus viitab Veebilehele.
  • Sinu all mõeldakse isikut, kes kasutab Teenust või juriidilist isikut, kelle nimel isik Teenust kasutab.
  • Veebilehe all mõeldakse Casinoble portaali <https://casinoble.ee>

Lahtiütleja
==========

Teenusega edastatav info on mõeldud ainult üldise teabe eesmärgil.

Ettevõte ei kanna mitte mingisugust vastutust selle eest, kui Teenuse sisus on vigu või eksitusi.

Ettevõte ei vastuta mitte mingil juhul mitte ühegi otsese, kaudse, tuleneva või juhusliku kahju või kaotuse eest mistahes tingimustel seoses meie Teenuse kasutamise või Teenuse sisuga. Ettevõttel on õigus muuta, täiendada ja kustutada Teenuse sisu igal ajal ilma eelneva teavituseta.

Ettevõte ei garanteeri, et Teenus on vaba viirustest või muudest kahjulikest ühenditest.

FTC partnerteavitus
========================

Järgnev lahtiütleja vastab Ameerika Ühendriikide Föderaalse kaubanduskomisjoni eeskirjale, mille alusel peab Ettevõte olema läbipaistev oma partnersuhete osas.

Sa peaksid oletama, et mõned lingiviited on “partnerlingid”, mis sisaldavad erilist jälgimiskoodi.

See tähendab, et kui sa klikid lingil ning ostad toote, võib Ettevõte saada sellest komisjonitasu. See on legitiimne rahateenimisviis ning võimalus Teenuse haldamise eest tasumiseks ning seega avaldab Ettevõte meeleldi oma partnersuhete infot.

Toote hind on sama olenemata sellest, kas tegemist on partnerlingiga või mitte. Ettevõte soovitab aga ainult selliseid tooteid või teenuseid, mille puhul Ettevõte usub, et tegemist on kasuliku teenusega.

Teenus kasutab järgnevaid reklaamprogramme:

* Netrefer

* Income Access

* MyAffiliate

Väljuvate linkide lahtiütleja
=========================

Teenus võib sisaldada lingiviiteid välistele veebilehtedele, mis pole kuidagi seotud ega partnerluses Ettevõttega.

Pea silmas, et Ettevõte ei garanteeri väliste veebilehtede sisu täpsust, asjakohasust, ajakohasust ega terviklikkust.

Tootearvustuste lahtiütleja
==========================

Selleks, et teenida Teenusega raha ning maksta Teenuse haldamise eest, võib Ettevõte saada kompensatsiooni (rahaliselt või tasuta toodete kujul) teatud teenuse, ettevõtte või toote arvustamise või soovitamise eest.

Ettevõte jääb alati iseseisvaks ning arvustused pannakse kokku Ettevõtte enda arvamuse baasil, hoolimata kompensatsioonist.

Vastavalt Ameerika Ühendriikide Föderaalse kaubanduskomisjoni eeskirjale sisaldavad sellised artiklid, mille eest on saadud kompensatsiooni, ka vastavat lahtiütlejat.

Vigade lahtiütleja
===============================

Teenusega jagatud info on mõeldud üksnes huvi ja üldinfo eesmärgil. Isegi, kui Ettevõte on hoolikas ja proovib tagada Teenuse täpsuse, võivad vead ikkagi tekkida. Arvestades ka seaduste ja regulatsioonide muutumist võivad Teenuse sisus olevad andmed olla parasjagu ebatäpsed või aegunud.

Ettevõte ei vastuta ühegi vea või ebatäpsuse eest ega tulemuste eest, mis on sellise info kasutamisel saadud.

Õiglane kasutamise lahtiütleja
===================
Ettevõte võib kasutada autoriõigustega materjale, mida pole alati spetsiaalselt volitanud autoriõiguste omanik. Ettevõte avaldab selliseid andmeid kriitika, kommentaaride, uudistekajastuse, õpetuste või uurimise eesmärgil.

Ettevõte usub, et see on kooskõlas “õiglase kasutamise” punktiga Ameerika Ühendriikide autoriõiguste seaduse jaotises 107.

Kui sa soovid Teenuses avaldatud autoriõigustega materjali kasutada omaenda eesmärkidel, mis lähevad kaugemale õiglasest kasutamisest, pead sa saama nõusoleku autoriõiguste omanikult.

Avaldatud arvamuste lahtiütleja
==========================

Teenus võib sisaldada arvamusi, mis kuuluvad autoritele ja mis ei pruugi ilmtingimata peegeldada mõne teise autori, organisatsiooni, tööandja või Ettevõtte ametlikke arvamusi või seisukohti.

Kasutajate avaldatud kommentaarid on nende ainuisikulisel vastutusel ning kasutajad võtavad täielikult omaks vastutuse ja süü mistahes süüdistuse korral, mis on seotud kommentaaris avaldatud sisuga. Ettevõte ei vastuta kommentaaride eest, mis on kasutajate avaldatud ning Ettevõte säilitab õiguse kustutada kommentaare mistahel põhjusel.

Vastutuse lahtiütleja
============================

Teenuses pakutakse infot arusaamaga, et Ettevõte ei paku juriidilisi, maksualaseid ega muid professionaalseid nõuandeid ega teenuseid. Seega ei tohi infot kasutada selleks, et asendada seda professionaalsete nõuandjate konsultatsioonidega.

Ettevõte ega selle tarnijad ei ole vastutavad mistahes juhusliku, kaudse või tuleneva kahju eest, mis on seotud Teenuse ligipääsu, kasutamise või muu taolisega.

“Kasutada omal vastutusel”
==========

Kogu Teenuse info on avaldatud “nagu on” baasil ning sisu terviklikkusel, täpsusel ega ajakohasusel pole mitte mingit garantiid. Info kasutamisel pole mitte mingeid garantiisid mitte ühelgi eesmärgil ega juhul.

Ettevõte ei vastuta, kui Sina või keegi teine teeb Teenuse info baasil mingi otsuse või saab mingeid kahjusid.

Võta meiega ühendust
==========

Kui sul on selle Lahtiütleja kohta küsimusi, võta meiega ühendust:

* E-posti teel: lukas.mollberg@casinoble.org

Ei leidnud seda, mida otsisid?

Äkki need lehed pakuvad sulle huvi?