Kasutustingimused

Tere tulemast Casinoble.ee portaali!

Käesolevad kasutustingimused sätestavad Casinoble veebilehe https://casinoble.ee kasutamise reegleid.

Veebilehe kasutamisel oletame, et sa nõustud kasutustingimustega. Ära jätka Casinoble.ee portaali kasutamist, kui sa ei nõustu kõikide kasutustingimustega.

Kasutustingimustele, Privaatsuspoliitikale, Lahtiütlejale ja teistele dokumentidele kehtivad järgnevad terminid: “Klient” ja “Sina” viitab sulle kui inimesele, kes veebilehte kasutab ning nõustub Ettevõtte kasutustingimustega. “Ettevõte” või “Meie” viitab Ettevõttele. “Pool”, “Pooled” või “Meie” viitab nii meile kui ka Kliendile. Kõik tingimused viitavad meie teenuste kasutamisele, mida pakutakse Kliendile asjakohasel viisil ning vastavalt kehtivatele seadusaktidele. Ülalmainitud terminite tähendus ei muutu ainsuse või mitmuse korral ning seega kasutatakse termineid samamoodi igas kontekstis.

Küpsised

Me kasutame küpsiseid. Casinoble.ee portaali kasutamisel nõustud sa Casinoble Privaatsuspoliitikas sätestatud küpsiste tingimustega.

Enamus veebilehti kasutavad küpsiseid selleks, et hankida kasutajate kohta külastuse ajal infot. Küpsiseid kasutatakse teatud funktsioonide pakkumiseks, et kasutajatel oleks lehte lihtsam lehitseda. Küpsiseid võivad kasutada ka mõned meie turunduspartnerid.

Tegevusluba

Kui pole just vastupidi märgitud, siis Casinoble omab Casinoble.ee veebilehel oleva intellektuaalse vara õiguseid. Kõik intellektuaalse vara õigused on kaitstud. Sa võid Casinoble.ee portaali kasutada isiklikuks otstarbeks, vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.

Sa ei tohi:

 • Taasavaldada Casinoble.ee materjale
 • Müüa, rentida ega litsentseerida Casinoble.ee materjale
 • Reprodutseerida ega kopeerida Casinoble.ee materjale

Käesolev leping kehtib selle alguskuupäevast alates. Meie Kasutustingimused loodi kasutustingimuste generaatori abil.

Osa sellest veebilehest võimaldab kasutajatel postitada ja vahetada arvamusi ning infot teatud osadel sellel veebilehel. Casinoble ei filtreeri, redigeeri ega vaata üle kommentaare enne nende avaldamist. Kommentaarid ei peegelda Casinoble ega meie partnerite arvamusi. Kommentaarid peegeldavad üksnes kommentaari avaldaja arvamusi. Vastavalt asjakohastele seadustele ei vastuta Casinoble kommentaaride ega nendega seotud võimalike kahjude eest.

Casinoble jätab endale õiguse jälgida kommentaare ning eemaldada kommentaare, mis rikuvad Kasutustingimusi või mida peetakse muul põhjusel ebasobivaks või ebasündsaks.

Sa kinnitad ja mõistad, et:

 • Sul on õigus postitada meie veebilehele Kommentaare ning sul on selle jaoks igasugune vabadus;
 • Kommentaarid ei riiva ühtegi intellektuaalse vara õigust, sealhulgas kolmandate poolte autoriõiguseid, patente või kaubamärke;
 • Kommentaarid ei tohi sisaldada laimavat, solvavat, sündsusetut või muul viisil seadusevastast sisu;
 • Kommentaare ei kasutata ettevõtte või muu kommertseesmärgi turundamiseks või ebaseaduslike tegevuste jaoks.

Sa annad käesolevaga Casinoble portaalile loa kasutada, taasavaldada, muuta ja lasta teistel neid tegevusi teha sinu Kommentaaridega mistahes kujul ja meediumi vahendusel.

Meie sisule viitamine

Järgnevad organisatsioonid võivad meie Veebilehele viidata ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

 • Ametivõimud;
 • Otsingumootorid;
 • Uudisteportaalid;
 • Veebinimistud võivad meie Veebilehele viidata samamoodi nagu nad viitavad teistele äridele;
 • Süsteemiülesed akrediteeritud ärid, välja arvatud mittetulundusühingud, heategevusärid jms.

Need organisatsioonid võivad viidata meie avalehele või muudele Veebilehel olevatele sisudele, seni, kuni: (a) see pole kuidagi petturlik; (b) ei võltsi sponsorlust ega viita muul moel ühelegi toetusele ja (c) sobib portaali kontekstiga.

Me võime ka ise aktsepteerida lingipäringuid järgnevat liiki organisatsioonidelt:

 • Tuntud tarbijainfo allikad ja/või muud äriinfo allikad;
 • Dot.com kommuunportaalid;
 • Ühingud ja organisatsioonid;
 • Veebilistide avaldajad;
 • Veebilehed;
 • Raamatupidamis-, õigus- ja nõustamisbürood;
 • Haridusasutused.

Me võime selliste organisatsioonide lingipäringud vastu võtta juhul, kui me otsustame, et: (a) link ei jätaks meist ebasoositud muljet; (b) organisatsioonil pole meiega mingeid negatiivseid suhteid olnud; (c) lingiviide aitab meil olla paremini nähtav ja (d) link sobib kontekstiga kokku.

Need organisatsioonid võivad meie kodulehele viidata seni, kuni link: (a) ei ole petturlik; (b) ei viita võltslikult sponsorlusele ning (c) sobib veebilehe kontekstiga.

Kui sa oled üks ülalnimetatud organisatsioonidest ning soovid meile lingiga viidata, pead meile teada andma, saates kirja Casinoble portaalile. Palun saada kirjaga koos oma nimi, oma ettevõtte nimi, kontaktandmed, oma URL ja URL-id, millele soovid linkida. Jää vastuse ootele 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie Veebilehele viidata järgnevalt:

 • Kasutades meie ärinime või
 • Kasutades ressursilinki või
 • Kasutades meie Veebilehe kirjeldust nii, et see on kontekstis loogiline.

Kui puudub pooltevaheline kaubamärginõusolek, ei tohi kasutada lingiviidete jaoks Casinoble logo ega muid kunstiloomeid.

iFrame

Eelneva nõusolekuta ei või sa meie Veebilehel luua iFrame’e, mis võiksid kuidagi muuta visuaalselt meie Veebilehe välimust.

Sisu vastutus

Me ei vastuta mistahes sisu eest, mis on Veebilehel avaldatud. Sa nõustud kaitsma meid mistahes nõuete osas, mis sinu Veebilehel tekivad. Lingid ei tohi ilmuda Veebilehel, mis võivad jätta endast petturliku või muul viisil seadusevastase mulje või mis rikuvad kolmandate poolte õiguseid.

Sinu privaatsus

Palun loe Privaatsuspoliitikat

Õiguste säilitamine

Meil on õigus paluda, et sa eemaldaksid kõik lingid, mis meile viitavad. Sa nõustud, et eemaldad meie päringu korral kõik lingiviited koheselt. Meil on õigus ka igal ajal muuta neid kasutustingimusi ja lingipoliitikat. Meie Veebilehele linkides nõustud sa käesolevate tingimustega.

Linkide eemaldamine meie veebilehelt

Kui sa leiad meie Veebilehelt lingi, mis on mingil põhjusel solvav, võid meile sellest teada anda igal ajal. Me arvestame selliste päringutega, aga me ei ole kohustatud selleks ning me ei pruugi sulle otse vastata.

Me ei garanteeri, et veebilehel olev info on korrektne, me ei taga selle terviklikkust ega täpsust ning me ei taga, et veebileht on alati saadaval või sisu on uuendatud.

Lahtiütleja

Võttes arvesse asjakohaseid seaduseid välistame me igasugused garantiid ja tingimused, mis on seotud meie veebilehe ja selle kasutusega. Käesolev lahtiütleja:

 • Ei piira ega välista sinu vastutust vigastuste korral;
 • Ei piira ega välista sinu vastutust petturlikes olukordades;
 • Ei piira sinu ega meie vastutust vastavalt seadusandlusele ning ei välista vastutust, millest ei pruugi olla välistatud seadusandluse alusel.

Selles osas ja mujal lahtiütlejas määratud piirangud ja keelud: (a) neile rakendub eelmine lõik; ja (b) neile rakenduvad kõik lahtiütleja vastutused, sealhulgas vastutused, mis on seotud kogu lepinguga.

Seni, kuni veebileht ja sellel olevad andmed on saadaval tasuta, ei vastuta me mitte ühegi kaotuse ega kahju eest.

Ei leidnud seda, mida otsisid?

Äkki need lehed pakuvad sulle huvi?